CKVision工业相机
创科专注视觉十几年,沉淀丰富的实战经验,视觉产品也是丰富多样化,满足广大客户各种各样不同的实际需求。
创科的工业相机主要有三大系列:DR系列,Hkey系列,Hcrame系列

DR系列相机的特点

分辨率涵盖0.3MP~20MP
全局曝光/卷帘曝光CMOS,CCD
拥有强大的ISP算法
支持FPN,SPC矫正
兼容GigE vision协议、USB3.0 Vision协议和GenLCan标准
符合CE,FCC,ROHS认证
超高性价比

Hkey系列相机的特点

高性价比,
体积小、重量轻
采用铝合金材料金属外壳
坚固耐用、散热良好
特别适合尺寸受限的场合
带IO触发、低能耗
高达1Gbit宽带、无障碍大数据传输
支持标准的NIC卡

Hcrame系列相机的特点

E,基础CCD芯片或卷帘快门CMOS芯片,超高性价比
A,高品质的CCD芯片或CMOS芯片,分辨率覆盖30万像素到600万像素,具备均衡的图像质量
H,高品质的CCD芯片或全局快门CMOS芯片,分辨率覆盖800万到2900万像素,具有优异的成像质量

创科工业相机Dr系列


创科工业相机Dr系列(DE)

产品特点
分辨率涵盖0.5MP~20mp
全局曝光/卷帘曝光CMOS,CCD
拥有强大的ISP算法
支持FPN,SPC矫正
兼容GigE vision协议、USB3.0 Vision协议和GenLCan标准
符合CE,FCC,ROHS认证
超高性价比

 


创科工业相机Dr系列(DH)

产品特点
分辨率涵盖0.3MP~5.3mp
全局曝光 高帧率CMOS
拥有强大的ISP算法
支持FPN,SPC矫正
兼容GigE Vision协议、USB3.0 Vision协议、CameraLink协议和GenlCan标准
符合CE,FCC,ROHS认证
高质量图像画质


创科工业相机Dr系列(DS)

产品特点
分辨率涵盖0.4MP~12mp
Sony系列 全局曝光 高帧率CMOS
拥有强大的ISP算法
支持SPC矫正
兼容GigE Vision协议、USB3.0 Vision协议、CameraLink协议和GenlCan标准
符合CE,FCC,ROHS认证
更高质量图像效果


DR相机尺寸图

创科工业相机Hkey系列


工作环境需求

供电要求   DC12V(±3V)
功率       额定<3W(@12V)
工作温度    0℃~50℃
储存温度    -10℃~70℃
符合标准   CE FCC ClassB RoHS(2011/65/EU)
 

应用领域

1,外观检测
2,电子制造-AOI,定点和焊点检测
3.精密定位
4.精密测量
5.常规机器视觉应用
 

相机图纸


创科工业相机Hkey系列(HA)

 


创科工业相机Hkey系列(HN)


航空连接器
特征 说明
连接器类型 6芯航空连接器
连接器尺寸 Φ10
电源 12V±0.5
最大电流 Max0.5A
管脚定义 见图
  

管脚定义
管脚号 名称 说明
1 Ext_VCC 电源
2 GND 电气接地
3 Trigger﹣ 外触发输入(Trugger地,GND_Trigger)
4 Trigger﹢ 外触发输入
5 Ext_strobe﹣ 光源控制器输出(Strobe地,GND_Strobe)
6 Ext_strobe﹢ 输控制光源输出的电压范围
 

创科工业相机Hcrame系列


 

 
 
关于我们的测试过程
CK的测试过程包括以下阶段:
1、与CK的销售工程师确定你的目标
因为每个视觉项目都代表一组独特的挑战。我们的目标是了解项目成功的关键因素。CK的销售工程师与您合作,了解您的测试目标是什么,以及哪些功能最能满足目标。
2、提出测试解决方案
一旦明确了测试目标,我们就提出了一个专门满足这些目标的解决方案。典型的提案概述了项目任务、可交付成果、进度和成本。我们使用您的测试需求和规范来设计满足您的目标的解决方案。
3、完善提案
如有必要,我们对提案进行改进,以便就满足所有指定测试标准、时间表和预算的最终计划达成共识。
4、执行计划
我们执行测试计划,使用我们行之有效的测试方法和行业最佳实践,按时、按预算完成所有测试任务。
在测试项目期间,将项目状态与缺陷报告和测试摘要进行通信。缺陷报告可在我们的销售工程师实时获取。
我们在项目执行期间以及测试项目的所有其他阶段提供个性化的关注。
5、项目完成和下一测试周期计划
在测试项目完成时,客户收到项目的最终可交付成果。这可能是最终的报告、测试自动化脚本或其他测试文档。
此外,大多数项目还会收到一份详细的状态报告,其中概述了测试项目的进度。这对于功能测试项目特别有用,在功能测试项目中,可以提供关于特定问题区域的有用摘要信息和进一步测试的建议。
然后,我们与客户一起确定是否需要另一个测试周期,如果需要,还需要多少进一步的测试。

* 为了能够及时处理信息并将结果反馈给您,建议通过邮件方式与我们联系:点击发送邮件

* 为了能够及时处理信息并将结果反馈给您,建议通过邮件方式与我们联系:点击发送邮件

DE系列相机型号参数


DE
型号 分辨率 帧率(fps) 位深(bit) 接口 传感器型号 传感器类型 像元(um²) 靶面 快门 颜色 相机尺寸(mm²)
CK-DE120MI-CCD30R 1280×960 30 14 GigE,POE RJ33J4/3CA0DT CCD 3.75×3.75 1/3” Global 黑白 29×29×42
CK-DE120CI-OCD30R 1280×960 30 14 GigE,POE RJ33J4/3CA0DT CCD 3.75×3.75 1/3” Global 彩色 29×29×42
CK-DE130MI-CM0S60P 1280×1024 60 10 GigE,POE PYTHON 1300 CMOS 4.8×4.8 1/2” Global 黑白 29×29×29
CK-DE130CI-CM0S60P 1280×1024 60 10 GigE,POE PYTHON 1300 CMOS 4.8×4.8 1/2” Global 彩色 29×29×29
CK-DE200MI-CM0S22I 1920×1080 22 10 GigE,POE IMX290 CMOS 2.9×2.9 1/2.8” Rolling 黑白 29×29×42
CK-DE200CI-CM0S22I 1920×1080 22 10 GigE,POE IMX290 CMOS 2.9×2.9 1/2.8” Rolling 彩色 29×29×42
CK-DE500MI-CM0S23A 2592×1944 23 12 GigE AR0521 CMOS 2.2×2.2 1/2.5” Rolling 黑白 29×29×29
CK-DE500CI-CM0S23A 2592×1944 23 12 GigE AR0521 CMOS 2.2×2.2 1/2.5” Rolling 彩色 29×29×29
CK-DE600MI-CM0S18I 3072×2048 18 12 GigE,POE IMX178 CMOS 2.4×2.4 1/1.8” Rolling 黑白 29×29×42
CK-DE600CI-CM0S18I 3072×2048 18 12 GigE,POE IMX178 CMOS 2.4×2.4 1/1.8” Rolling 彩色 29×29×42
CK-DE1100MI-CM0S10M 3840×2748 10 12 GigE,POE MT9J003 CMOS 1.67×1.67 1/2.3” Rolling 黑白 29×29×42
CK-DE1200MI-CM0S9I 4000×3000 9 12 GigE,POE IMX226 CMOS 1.85×1.85 1/1.7” Rolling 黑白 29×29×42
CK-DE1200CI-CM0S9I 4000×3000 9 12 GigE,POE IMX226 CMOS 1.85×1.85 1/1.7” Rolling 彩色 29×29×42
CK-DE2000MI-CM0S5.8I 5472×3648 5.8 10 GigE,POE IMX183 CMOS 2.4.×2.4 1” Rolling 黑白 29×29×42
CK-DE2000CI-CM0S5.8I 5472×3648 5.8 10 GigE,POE IMX183 CMOS 2.4.×2.4 1” Rolling 彩色 29×29×42

 


DH
型号 分辨率 帧率(fps) 位深(bit) 接口 传感器型号 传感器类型 像元(um²) 靶面 快门 颜色 相机尺寸(mm²)
CK-DH130MI-CM0S75P 1280×1024 75 10 GigE,POE PYTHON1300 CMOS 4.8×4.8 1/2” Global 黑白 29×29×42
CK-DH130CI-CM0S75P 1280×1024 75 10 GigE,POE PYTHON1300 CMOS 4.8×4.8 1/2” Global 彩色 29×29×42
CK-DH200MI-CM0S50P   1920×1200 50 10 GigE,POE PYTHON2000 CMOS 4.8×4.8 2/3” Global 黑白 29×29×42
CK-DH200CI-CM0S50P   1920×1200 50 10 GigE,POE PYTHON2000 CMOS 4.8×4.8 2/3” Global 彩色 29×29×42
CK-DH200MI-CM0S150P 1920×1200 150 10 USB3.0 PYTHON2000 CMOS 4.8×4.8 2/3” Global 黑白 29×29×29
CK-DH200CI-CM0S150P 1920×1200 150 10 USB3.0 PYTHON2000 CMOS 4.8×4.8 2/3” Global 彩色 29×29×29
CK-DH400MI-CM0S90C 2048×2048 90 10 USB3.0 CMV4000 CMOS 5.5×5.5 1” Global 黑白 29×29×29
CK-DH400CI-CM0S90C 2048×2048 90 10 USB3.0 CMV4000 CMOS 5.5×5.5 1” Global 彩色 29×29×29
CK-DH500MI-CM0S20P 2592×2048 20 10 GigE,POE PYTHON5000 CMOS 4.8×4.8 1” Global 黑白 29×29×42
CK-DH500CI-CM0S20P 2592×2048 20 10 GigE,POE PYTHON5000 CMOS 4.8×4.8 1” Global 彩色 29×29×42
CK-DH500MI-CM0S60P 2592×2048 60 10 USB3.0 PYTHON5000 CMOS 4.8×4.8 1” Global 黑白 29×29×29
CK-DH500CI-CM0S60P 2592×2048 60 10 USB3.0 PYTHON5000 CMOS 4.8×4.8 1” Global 彩色 29×29×29
 


DS
型号 分辨率 帧率(fps) 位深(bit) 接口 传感器型号 传感器类型 像元(um²) 靶面 快门 颜色 相机尺寸(mm²)
CK-DS150MI-CM0S77I 1440×1080 77 12 GigE,POE IMX273 CMOS 3.45×3.45 1/2.9” Global 黑白 29×29×42
CK-DS150CI-CM0S771 1440×1080 77 12 GigE,POE IMX273 CMOS 3.45×3.45 1/2.9” Global 彩色 29×29×42
CK-DS200MI-CM0S38I 1920×1200 38.7 12 GigE,POE IMX249 CMOS 5.86×5.86 1/1.2” Global 黑白 29×29×42
CK-DS200CI-CM0S38I 1920×1200 38.7 12 GigE,POE IMX249 CMOS 5.86×5.86 1/1.2” Global 彩色 29×29×42
CK-DS300MI-CMOS36I 2048×1536 36 12 GigE,POE IMX265 CMOS 3.45×3.45 1/1.8” Global 黑白 29×29×42
CK-DS300CI-CMOS36I 2048×1536 36 12 GigE,POE IMX265 CMOS 3.45×3.45 1/1.8” Global 彩色 29×29×42
CK-DS500MI-CMOS23I 2448×2048 23 12 GigE,POE IMX264 CMOS 3.45×3.45 2/3” Global 黑白 29×29×42
CK-DS500CI-CMOS23I 2448×2048 23 12 GigE,POE IMX264 CMOS 3.45×3.45 2/3” Global 彩色 29×29×42
CK-DS900MI-CMOS13I 4096×2160 13 12 GigE,POE IMX267 CMOS 3.45×3.45 1” Global 黑白 29×44×58
CK-DS900CI-CMOS13I 4096×2160 13 12 GigE,POE IMX267 CMOS 3.45×3.45 1” Global 彩色 29×44×58
CK-DS1200MI-CMOS9I 4096×3000 9 12 GigE,POE IMX304 CMOS 3.45×3.45 1.1” Global 黑白 29×44×58
CK-DS1200CI-CMOS9I 4096×3000 9 12 GigE,POE IMX304 CMOS 3.45×3.45 1.1” Global 彩色 29×44×58
 


 


Hkey系列相机参数表

相机型号 传感器类型 像素尺寸 曝光模式 分辨率 帧率 色彩 接口 传感器类型
CK-HA36CI-CMOS60A 1/3"CMOS 6μX6μ 全局 750x420 59.3fps 彩色 GigE Aptina MT9V032
CK-HA36MI-CMOS60A 1/3"CMOS 6μX6μ 全局 750x420 59.3fps 黑白 GigE Aptina MT9V032
CK-HA36CI-CMOS107A 1/3"CMOS 6μX6μ 全局 750x420 106fps 彩色 GigE Aptina MT9V032
CK-HA36MI-CMOS107A 1/3"CMOS 6μX6μ 全局 750x420 106fps 黑白 GigE Aptina MT9V032
CK-HA36CI-CMOS102A 1/3"CMOS 6μX6μ 全局 750x420 103fps 彩色 GigE Aptina MT9V024
CK-HA36MI-CMOS102A 1/3"CMOS 6μX6μ 全局 750x420 103fps 黑白 GigE Aptina MT9V024
CK-HA36CI-CMOS125E 1/4"CMOS 4.5μX4.5μ 全局 750x420 126fps 彩色 GigE E2V EV76C541
CK-HA36MI-CMOS125E 1/4"CMOS 4.5μX4.5μ 全局 750x420 126fps 黑白 GigE E2V EV76C541
CK-HA36CI-CMOS196E 1/4"CMOS 4.5μX4.5μ 全局 750x420 198fps 彩色 GigE E2V EV76C541
CK-HA36MI-CMOS196E 1/4"CMOS 4.5μX4.5μ 全局 750x420 198fps 黑白 GigE E2V EV76C541
CK-HA40CI-CMOS300S 1/2.9"CMOS 6.9μX6.9μ 全局 724x542 302fps 彩色 GigE SONY IMX287
CK-HA40MI-CMOS300S 1/2.9"CMOS 6.9μX6.9μ 全局 724x542 302fps 黑白 GigE SONY IMX287
CK-HA123CI-CMOS60A 1/3"CMOS 3.75μX3.75μ 全局 1282x964 59.3fps 彩色 GigE Aptina MT9V021
CK-HA123MI-CMOS60A 1/3"CMOS 3.75μX3.75μ 全局 1282x964 59.3fps 黑白 GigE Aptina MT9V021
CK-HA132MI-CMOS30A 1/2"CMOS 5.2μX5.2μ 行曝光 1282x964 31fps 黑白 GigE Aptina MT9V001
CK-HA132CI-CMOS60E 1/1.8"CMOS 5.3μX5.3μ 全局 1282x964 59.3fps 彩色 GigE E2V EV76C560
CK-HA132MI-CMOS60E 1/1.8"CMOS 5.3μ×5.3μ 全局 1282X964 59.3fps 黑白 GigE E2V EV76C560
CK-HA132MI-CMOS60ER 1/1.8"CMOS 5.3μ×5.3μ 全局 1282X964 59.3fps 黑白(近红外) GigE E2V EV76C661
CK-HA132MI-CMOS90E 1/1.8"CMOS 5.3μ×5.3μ 全局 1282X964 92fps 黑白 GigE E2V EV76C560
CK-HA155CI-CMOS90S 1/2.9"CMOS 3.45μ×3.45μ 全局 1442X1080 75.8fps 彩色 GigE SONY IMX283
CK-HA155MI-CMOS90S 1/2.9"CMOS 3.45μ×3.45μ 全局 1442X1080 75.8fps 彩色 GigE SONY IMX283
CK-HA210CI-CMOS25A 1/3.7"CMOS 2.2μ×2.2μ 行曝光 1924X1082 24.8fps 黑白 GigE Aptina MT9P031
CK-HA210MI-CMOS25A 1/3.7"CMOS 2.2μ×2.2μ 行曝光 1924X1082 24.8fps 彩色 GigE Aptina MT9P031
CK-HA210CI-CMOS51E 1/1.8"CMOS 4.5μ×4.5μ 全局 1650X1250 51.6fps 黑白 GigE E2V EV76C570
CK-HA210MI-CMOS51E 1/1.8"CMOS 4.5μ×4.5μ 全局 1650X1250 51.6fps 彩色 GigE E2V EV76C570
CK-HA230CI-CMOS42S 1/1.2"CMOS 5.86μ×5.86μ 全局 1924X1200 43fps 黑白 GigE SONY IMX249
CK-HA230MI-CMOS42S 1/1.2"CMOS 5.86μ×5.86μ 全局 1924X1200 43fps 彩色 GigE SONY IMX249
CK-HA320CI-CMOS12A 1/2"CMOS 3.2μ×3.2μ 行曝光 2046X1538 12.7fps 黑白 GigE Aptina MT9T001
CK-HA320CI-CMOS37S 1/1.8"CMOS 3.45μ×3.45μ 全局 2046X1538 37.8fps 彩色 GigE SONY IMX265
CK-HA320MI-CMOS37S 1/1.8"CMOS 3.45μ×3.45μ 全局 2046X1538 37.8fps 黑白 GigE SONY IMX265
CK-HA510CI-CMOS15A 1/2.5"CMOS 2.2μ×2.2μ 行曝光 2594X1948 14.7fps 彩色 GigE Aptina MT9P031
CK-HA510MI-CMOS15A 1/2.5"CMOS 2.2μ×2.2μ 行曝光 2594X1948 14.7fps 黑白 GigE Aptina MT9P031
CK-HA530CI-CMOS23S 2/3"CMOS 3.45μ×3.45μ 全局 2592X2048 23.5fps 彩色 GigE SONY IMX264
CK-HA530MI-CMOS23S 2/3"CMOS 3.45μ×3.45μ 全局 2592X2048 23.5fps 黑白 GigE SONY IMX264
CK-HA630CI-CMOS17S 1/1.8"CMOS 2.4μ×2.4μ 行曝光 3078X2042 18fps 彩色 GigE SONY IMX178
CK-HA630MI-CMOS17S  1/1.8"CMOS 2.4μ×2.4μ 全局 3078X2042 18fps 黑白 GigE SONY IMX178
CK-HA1060CI-CMOS7A 1/1.2"CMOS 1.67μ×1.67μ 行曝光 3854X2766 7.2fps 彩色 GigE Aptina MT9J003
CK-HA1060MI-CMOS7A 1/1.2"CMOS 1.67μ×1.67μ 行曝光 3854X2766 7.2fps 黑白 GigE Aptina MT9J003
CK-HN910CI-CMOS13S 1"CMOS 3.45μ×3.45μ 全局 4096X2260 13.5fps 彩色 GigE SONY IMX267
CK-HN910MI-CMOS13S 1"CMOS 3.45μ×3.45μ 全局 4096X2260 13.5fps 黑白 GigE SONY IMX267
CK-HN1250CI-CMOS9S 1/1.1"CMOS 3.45μ×3.45μ 全局 4096X3050 9.8fps 彩色 GigE SONY IMX304
CK-HN1250MI-CMOS9S 1/1.1"CMOS 3.45μ×3.45μ 全局 4096X3050 9.8fps 黑白 GigE SONY IMX304
CK-HN1220CI-CMOS8S 1/1.8"CMOS 1.85μ×1.85μ 行曝光 4026X3034 7.6fps 彩色 GigE SONY IMX226
CK-HN1220MI-CMOS8S 1/1.8"CMOS 1.85μ×1.85μ 行曝光 4026X3034 7.6fps 黑白 GigE SONY IMX226
CK-HN2000CI-CMOS5S 1"CMOS 2.4μ×2.4μ 行曝光 5472X3648 5.3fps 彩色 GigE SONY IMX183
CK-HN2000MI-CMOS5S 1"CMOS 2.4μ×2.4μ 行曝光 5472X3648 5.3fps 黑白 GigE SONY IMX183Hcrame系列相机型号参数表


产品型号 传感器型号 传感器类型 靶面尺寸 像元尺寸 快门类型 分辨率 最大帧率 接口 彩色/黑白
CK-E30MI-173GS PYTHON CMOS 1/3.6" 4.8μm Global 640×480 173fps GigE 黑白
CK-E30CI-173GS PYTHON CMOS 1/3.6" 4.8μm Global 640×480 173fps GigE 彩色
CK-E40MI-120GS IMX297 CMOS 1/2.9" 6.9μm Global 720×540 120fps GigE 黑白
CK-E40CI-120GS IMX297 CMOS 1/2.9" 6.9μm Global 720×540 120fps GigE 彩色
CK-E130MI-30GS RJ33 CCD 1/3" 3.75μm Global 1280×960 30fps GigE 黑白
CK-E130CI-30GD RJ33 CCD 1/3" 3.75μm Global 1280×960 30fps GigE 彩色
CK-E160MI-60GS IMX296 CMOS 1/2.9" 3.45μm Global 1440×1080 60fps GigE 黑白
CK-E160CI-60GS IMX296 CMOS 1/2.9" 3.45μm Global 1440×1080 60fps GigE 彩色
CK-E200CI-58RS IMX290 CMOS 1/2.8" 2.9μm Rolling 1920×1080 58fps GigE 彩色
CK-E500MI-14RS MT9P031 CMOS 1/2.5" 2.2μm Rolling 2592×1944 14fps GigE 黑白
CK-E500MI-24RS AR0521 CMOS 1/2.5" 2.2μm Rolling 2592×1944 24fps GigE 黑白
CK-E500CI-24RS AR0521 CMOS 1/2.5" 2.2μm Rolling 2592×1944 24fps GigE 彩色
CK-E1000MI-7RS MT9J003 CMOS 1/2.3" 1.67μm Rolling 3840×2748 7fps GigE 黑白
CK-E1000CI-7RS MT9J003 CMOS 1/2.3" 1.67μm Rolling 3840×2748 7fps GigE 彩色
CK-E1000MI-11.2RS MT9J003 CMOS 1/2.3" 1.67μm Rolling 3840×2748 11.2fps GigE 黑白
CK-E1200MI-9.6RS IMX226 CMOS 1/1.7" 1.85μm Rolling 4024×3036 9.6fps GigE 黑白
CK-E1200CI-9.6RS IMX226 CMOS 1/1.7" 1.85μm Rolling 4024×3036 9.6fps GigE 彩色
CK-E2000MI-5.9RS IMX183 CMOS 1" 2.4μm Rolling 5472×3648 5.9fps GigE 黑白
CK-E2000CI-5.9RS IMX183 CMOS 1" 2.4μm Rolling 5472×3648 5.9fps GigE 彩色
CK-A30MI-344GS PYTHON300 CMOS 1/4" 4.8μm Global 672×512 344fps GigE 黑白
CK-A30CI-336GS PYTHON300 CMOS 1/4" 4.8μm Global 672×512 336fps GigE 彩色
CK--A30MI-200GD RJ33 CMOS 1/3" 7.4μm Global 640×480 200fps GigE 黑白
CK-A40MI-312.9GS IMX287 CMOS 1/2.9" 6.9μm Global 720×540 312.9pfs GigE 黑白
CK--A40CI-321.9GS IMX287 CMOS 1/2.9" 6.9μm Global 720×540 312.9fps GigE 彩色
CK-A50MI-116GS PYTHON480 CMOS 1/3.6" 4.8μm Global 808×608 116fps GigE 黑白
CK-A50CI-116GS PYTHON480 CMOS 1/3.6" 4.8μm Global 808×608 116fps GigE 彩色
CK-A130MI-90GS PYTHON1300 CMOS 1/2" 4.8μm Global 1280×1024 90fps GigE 黑白
CK-A130CI-90GS PYTHON1300 CMOS 1/2" 4.8μm Global 1280×1024 90fps GigE 彩色
CK-A130MI-49GS E2V CMOS 1" 10μm Global 1280×1024 49fps GigE 黑白
CK-A130MI--90GS E2V CMOS 1" 10μm Global 1280×1024 90fps GigE 黑白
CK-A160MI-78.2GS IMX273 CMOS 1/2.9" 3.45μm Global 1440×1080 78.2fps GigE 黑白
CK-A160CI-78.2GS IMX273 CMOS 1/2.9" 3.45μm Global 1440×1080 78.2fps GigE 彩色
CK-A200MI-60GS IMX430 CMOS 1/1.7" 4.5μm Global 1624×1240 60fps GigE 黑白
CK-A200CI-60GS IMX430 CMOS 1/1.7" 4.5μm Global 1624×1240 60fps GigE 彩色
CK-A200MI-54GS PYTHON2000 CMOS 2/3" 4.8μm Global 1920×1200 54fps GigE 黑白
CK-A200CI-54GS PYTHON2000 CMOS 2/3" 4.8μm Global 1920×1200 54fps GigE 彩色
CK-A230MI-41GS IMX249 CMOS 1/1.2" 5.86μm Global 1920×1200 41fps GigE 黑白
CK-A230CI-41GS IMX249 CMOS 1/1.2" 5.86μm Global 1920×1200 41fps GigE 彩色
CK-A320MI-37.5GS IMX265 CMOS 1/1.8" 3.45μm Global 2048×1536 37.5fps GigE 黑白
CK-A320CI-37.5GS IMX265 CMOS 1/1.8" 3.45μm Global 2048×1536 37.5fps GigE 彩色
CK-A500MI-23.5GS IMX264 CMOS 2/3" 3.45μm Global 2448×2048 23.5fps GigE 黑白
CK-A500CI-23.5GS IMX264 CMOS 2/3" 3.45μm Global 2448×2048 23.5fps GigE 彩色
CK-A500MI-22GS PYTHON5000 CMOS 1" 4.8μm Global 2592×2048 22fps GigE 黑白
CK-A500CI-22GS PYTHON5000 CMOS 1" 4.8μm Global 2592×2048 22fps GigE 彩色
CK-A600MI-17RS IMX178 CMOS 1/1.8" 2.4μm Rolling 3072×2048 17fps GigE 黑白
CK-A600CI-17RS IMX178 CMOS 1/1.8" 2.4μm Rolling 3072×2048 17fps GigE 彩色